Unik Performance

Så er der ingen undskyldning! Vil virksomheden og du arbejde med kompetenceudvikling eller bare bruge penge på kurser og efteruddannelse uden effekt i uddannelsebudgettet?

Hvis du er parat til at tage udfordringen op eller står med spørgsmål om hvordan du udnytter uddannelsesbudgettet bedst muligt eller tilrettelægger kurser, uddannelse og kompetence udvikling som du ønsker skal give op til 4 gange større udbytte så se her!

Unik performance har udviklet et forløb der hurtigt sætter hele virksomheder i stand til at fokusere på hvad der giver effekt når vi taler om ressourcerne der bliver brugt i uddannelsesbudgettet og organisatorisk tid.

Stop med at investere i kurser eller uddannelse,-

eller se på de potentialer der kan give effektiv værdi individuelt for deltageren, for afdelingen og virksomheden i form af videndeling, innovation og konkrete resultater.

Alle fra den strategiske ledelse, HR afdelingen til lederne og medarbejderne får i forløbet forudsætninger, forståelse og fælles begreber til at arbejde med læring, transfer (forankring af det lærte) og effekt!

Det skaber forudsætninger, motivation og engagement for at arbejde resultat- og driftsorienteret i forhold til alle de penge og tid der investeres i kurser og uddannelse,- og det vil give en reel værdi for dig og virksomheden uanset om vi taler om interne eller eksterne udviklingsforløb.

Lad os sammen skabe nye stander for læring, forankring og effekt. Vågn op og gør op med traditionelle opfattelser! Tag kontakt til Jane på tlf.: 6013 2913 eller mail Jane@unik-performance.dk og få en gratis analyse over hvor godt I gør det og hvilke potentiale I kan udvikle 🙂 Hvad er der at MISTE!

Se mere om forløbet: Totalkoncept for hele virksomheder!

maj 5, 2013

0 responses on "Så er der ingen undskyldning! Vil virksomheden og du arbejde med kompetenceudvikling eller bare bruge penge på kurser og efteruddannelse uden effekt i uddannelsebudgettet?"

Leave a Message

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

@ Unik Performance 2020