Unik Performance

Transferprofil

1,999.00 DKK

Vi hjælper med den revolutionerende ”Transferprofil” som er et praktisk og nemt anvendeligt værktøj! Den skal hjælpe med et struktureret overblik for de involverede (deltager, leder og HRD ansvarlig) og kan være afgørende for om det enkelte kursus/efteruddannelse bliver en succes – med en høj effekt og værdi.

Transferprofilen kan se ind i fremtiden (ja, du læste rigtigt) og se på, om de rette vilkår og forudsætninger for transfer er til stede. Den fokuserer på de transferfremmende faktorer, som ligger uden for undervisningen og selve underviseren. Det er her der skal sættes ind og tænkes anderledes. Den tilbydes i øjeblikket ekstraordinært med 45 min. gratis videokonference til gennemgang af profilen og anbefalinger.

Beskrivelse

“One Size – fit’s all” gælder ikke, når det handler om deltagelse på kurser og den forventede kompetenceudvikling. Hvert forløb, deltager og organisation er forskellig – alene kombinationer af de 3 parametre giver mange unikke scenarier.

Derfor er Transferprofilen et fantastisk værktøj til at ánalysere ethvert scenarie,- for at se hvilke vilkår og forudsætninger deltagelse i et kursus eller efteruddannelse har – hver gang nogen sendes af sted! Transferprofilen kan være med til at skabe 80 % større læringseffekt, når nogen skal på efteruddannelse.

Den bruges af virksomheder, kommuner og kursus udbydere – der vil agere proaktivt og som ikke vil investere tid og ressourcer i traditionelle kurser – med en forsvindende lille effekt.

Den unikke og revolutionerende TRANSFERPROFIL, er det første konkrete værktøj i verdénen, der viser det aktuelle  udgangspunkt – og kan dermed se ind i fremtiden i forhold til den der skal på efteruddannelse. Transferprofilen måler på i alt 6 faktorer udenfor selve undervisningen, fordi det er her betydningen (80%) for om der opnås nye kompetencer og performance ligger og derfor er interessante at se nærmere på.  Eksempler er:

  • Er der sat en fælles målsætning for aktiviteten?
  • Er den der skal af sted motiveret for at anvende det lærte?
  • Er der aftalt hvordan det lærte i undervisningen skal øves og/eller anvendes i hverdagen?
  • Giver lederen “den lærende” opbakning, feedback, følger op og mulighed for at afprøve nyt?
  • Understøtter afdelingens læringsmiljø individuel og organisatorisk kompetence udvikling, innovation og forandringer?
  • Er virksomheden comitted – f.eks. ved at have en klar strategi, politik og retningsliner for kompetenceudvikling i forbindelse med deltagelse i kurser og efteruddannelse?

Den gennemføres 2-3 uger før undervisningens start, som et spørgeskema til relevante interessenter og ud fra besvarelserne genereres Transferprofilen. Se videoen om Transferprofilen her: Transferprofil – hvad er det og hvorfor er den genial!

Vi anbefaler klart at kombinere den med de korte forløb “Train the Learner” der er for deltageren og “Train the Manager” der er for deltagerens leder – se videoen om Struktur på og idéer til transferaktiviteter inden undervisningen start. Vi kalder de 3 aktiviteter “Før-Undervisning-Start-Pakke.

Målet er at anvende det man har lært – til gavn for deltageren, afdelingen og organisationen. Transferprofilen viser det udgangspunkt der er lige nu, for den efteruddannelse der forventes gennemført. Et udgangspunkt der kan ændres løbende. Derfor har transferprofilen også anbefalinger til, hvad der kan gøres, for at forbedre de vilkår og forudsætninger der er for efteruddannelsen,- såfremt der er behov for det.

Dermed giver den også en god mulighed for, proaktivt at iværksætte relevante tiltag i god tid. Tiltag som vil gavne og skabe en positiv effekt for det læringsudbytte og kompetenceudvikling man vil få af efteruddannelsen.

Den der skal af sted på et kursus/efteruddannelse samt dennes leder vil med Transferprofilen få:

  • Overblik og indblik på den forventede transfer – sådan som det står til lige nu
  • Kunne opstille krav og forventninger til hinanden, herunder får skabt aftaler som vil fremme deltagerens kompetenceudvikling
  • Mulighed for kvalificeret og ud fra klare anbefalinger i Transferprofilen, at skabe struktur og sammenhæng i kompetenceudviklingsforløbet
@ Unik Performance 2020