Unik Performance

Train the Learner – 2 ugers forløb

1,295.00 DKK

Train the Learner er et intensivt 2 ugers forløb for dem der skal af sted på kursus eller efteruddannelse.

Det tager udgangspunkt i medarbejderens ansvar, rolle og muligheder for understøttelse af egen læring, forankring og effekt.

Forløbet indeholder 3 x 2 timers virtuel undervisning og opgaver i mellemliggende transferperioder.

Beskrivelse

“Vi tilbyder virksomheder, kommuner og organisationer, at kompetence udvikle deres ledere og medarbejdere om læring, transfer og effekt, når der investeres interne/eksterne kurser og efteruddannelse”.

Train the Learner” er for dig der skal af sted på et kursus eller en efteruddannelse. “Train the Learner” drejer sig kort og godt om at forstå, hvad der påvirker din læring og kompetenceudvikling positivt og negativt. Vi kigger på dit eget ansvar, rolle og muligheder for understøttelse af egen læring, forankring og effekt samt hvilke andre personer, du skal afstemme forventninger med og hvad disse forventninger skal være.

Forløbet kan tages alene,- også som E-learning. Det anbefales at indgå som en aktivitet i den samlede “før-undervisnings-start-transferpakke”.

Men hvorfor er det vigtigt, at du kompetenceudvikles indenfor Transfer (forankring af det lærte)?

– Fordi forskningen peger på, at kun 1 ud af 7 deltagere opnår transfer og effekt ved ekstern efteruddannelse/kursus.
– Fordi forløbet vil give dig viden og værktøjer, til at få op til 4 gange større udbytte af dit kursus eller din efteruddannelse, bl.a. ved at inddrage din leder og dine kolleger. Er du i tvivl om hvad vi mener, så klik her og se en kort video af de kolde facts!

Indhold og udbytte (Lærings- og kompetence mål):

Vi ser på dit kursus/efteruddannelse som et forløb – i stedet for en enkeltstående begivenhed – med aktiviteter før, under og efter deltagelse i undervisningen. Og vi gennemgår hvilke andre områder, du skal have fokus på, udover undervisningen for at få 4 gange større læringsudbytte. Vi ser på videndeling og involvering af din leder og kolleger samt samarbejde med din underviser.

  1. Du får indsigt i, hvad der påvirker effekten af din læring og kompetenceudvikling
  2. Du får viden om læringsteori og specielt KOLB
  3. Du får viden om transfer – hvad er det og hvad skal der fokus på
  4. Du vil kunne kende forskel på lærings- og transferaktiviteter
  5. Du vil kunne identificere og gennemfører relevante transferaktiviteter
  6. Du får viden om din afhængighed af læringsmiljøet i afdelingen, herunder virksomhedens opbakning og “commitment”. Alternativt udarbejder du din egen plan B.

Praktiske oplysninger:

“Train the Learner” afholdes 1- 2 gange om måneden.

Facilitator på alle moduler er Jane, CEO Unik Performance. Har du spørgsmål så kontakt Jane på tlf.: 60132913 eller jane@unik-performance.dk.

Du skal have adgang til en tablet, pc’er eller bærbar computer med headset/kamera og en rimelig internet forbindelse. Alle workshops optages, så du kan se eller gense dem. Du skal være indstillet på at arbejde med temaer/opgaver imellem de virtuelle workshops, hvis du vil have et optimalt udbytte.

@ Unik Performance 2020