Unik Performance

Ønsker du at sætte struktur på Transferfremmende aktiviteter før, imellem og efter undervisningen på et kursus eller en efteruddannelse?‏

Implementer og få struktur på Transfer i dit eget arbejde med kompetenceudvikling og efteruddannelse?

Siden sidste nyhedsbrev har der været forrygende travlt med en række spændende og innovative aktiviteter/projekter og nu skal du høre……..

Jeg var jo inviteret til at være keynote speaker på FLUID’s konference den 3. juni i Middelfart og mit oplægs fokus var:

– Transfer, transferaktiviteter før undervisning (Transferprofil, Train the Learner/Manager, Læring og Transferplan), transferaktiviteter under og efter undervisning samt design af kompetenceudviklingsforløb der inddrager Transfer forskningen
– De forskellige interessenters rolle (virksomhed, kommune, udbyder af kurser- og efteruddannelse) herunder krav og forventninger til hinanden både internt og eksternt
– De nye muligheder teknologien giver os for at arbejde proaktivt med transferaktiviteter og samarbejdet med forankringen af det der læres i undervisningen til praksis

En god dag med masser af mulighed for at udfordre og videndele med hinanden – tak til jer der var med.

I de seneste måneder er der også arbejdet intens med at rådgive, sparre og hjælpe flere af vores samarbejdspartnere med bl.a.:
– Udvikling af kompetencestrategi med fokus på Transfer
– Design af længerevarende (og bekostelige) kompetenceudviklingsforløb med fokus på Transfer
– Udarbejde Transferprofiler og give vituelle tilbagemeldinger til chefer og medarbejdere

Det giver mig anledning til at dele et par væsentlige pointer med dig:
-> Når der er et klart commitment fra den strategiske ledelse til at arbejde proaktivt med transfer – så rykker det!
-> Vi skal opstille krav og forventninger til hinanden,- herunder også udfordre traditionelle tankegange og vaner – selv hos store aktører (f.eks. udbydere af kurser- og efteruddannelse) som virker upåvirkelige. Hvis det ikke lykkedes (på trods af f.eks. de nye reformer på uddannelsesområdet, der i øvrigt har et klart
fokus på Transfer), så find andre der vil!
-> Der skal være struktur, samspil og sammenhæng
mellem undervisningen og transferaktiviteterne før, imellem og efter for at skabe et kompetenceudviklingsforløb der kan understøtte individuel og organisatorisk effekt
-> Det er ikke nok at designe efteruddannelsesforløb med Transferaktiviteter – de skal også have et
klart formål og fokus
-> Arbejdet med Transferprofilerne indikerer at set i forhold til udbyttet og sammenhængen efterfølgende, er en virtuel tilbagemelding til chefen/medarbejderen med en Transfer specialist  er et must!

Vi arbejder videre – også hen over sommeren. Vil du også afsætte tid til din egen viden og kompetenceudvikling om læring, transfer og effekt her i sommer? Så læs videre………..


Intensiv Summer Masterclass der indeholder: 7 virtuelle workshops med skarpe oplæg med klare pointer, innovative og deltageraktiverende dialoger, individuelle refleksioner og praksisnære opgaver samt E-learning på 21 dage!

Dette forløb er en unik mulighed til dig, der vil sætte nye standarder for kompetenceudvikling, Transfer og effekt af kurser/efteruddannelse – nu!
 

Men hvorfor er det vigtigt, at du kompetenceudvikles indenfor transfer (forankring af det lærte)?

Fordi forskningen peger på, at kun 1 ud af 7 deltagere opnår transfer og effekt ved ekstern efteruddannelse/kursus. Har du nogen idé om, hvad det svarer til af penge som din organisation tidligere har smidt ud af vinduet på kompetenceudviklingsforløb?

Fordi du og din virksomhed, kommune eller organisation, i langt højere grad vil være i stand til at arbejde struktureret med transfer. Fokus er at du kan skabe de rette vilkår og forudsætninger for at læring omsættes til praksis, kompetencer, performance og sikre at I får et højt ROI for de mange penge, I bruger på kompetenceudvikling af chefer, ledere og medarbejdere.

Dit udbytte af at deltage i Summer Master Class (lærings- og kompetence mål):
– Du vil få viden om transfer – hvad er det og hvad skal der fokus på
– Du vil få viden om læringsteori og specielt KOLB
– Du kan kende forskel på lærings- og transferaktiviteter
– Læringsmiljøet i organisationen – analyse af og hvordan udvikles det
– Du kan strukturere kompetenceudviklingsforløb, herunder skabe sammenhæng, udvikle samt bruge transfer fremmende aktiviteter med fokus på før, under og efter selve undervisningen
– Du kan identificere og gennemføre relevante transferaktiviteter
– Du vil have viden om og kende formålet med en Transferprofil, Train the Learner/Manager, lærings-og Transferplan, løbende coaching/sparring og logbog.
– Du kan identificere og vide hvad forskellige interessenter skal bidrage med set i forhold til transfer af efteruddannelse, herunder:

 • Lederens rolle, ansvar og muligheder for understøttelse af individuel og organisatorisk læring, forankring og effekt
 • Medarbejderens eget ansvar, rolle og muligheder for understøttelse af egen læring, forankring og effekt
 • HR’s rolle, understøttelse af og facilitering af organisationens kompetenceudvikling

Tidspunkt:
Modul 1: 7. juli kl. 9.00 – 12.00.
Modul 2: 8. juli kl. 9.30 – 11.30 eller kl.19.00 – 21.00.
Modul 3: 10. juli kl. 9.30 – 11.30 eller kl.19.00 – 21.00.
Modul 4: 14. juli kl. 9.30 – 11.30 eller kl.19.00 – 21.00.
Modul 5: 17. juli kl. 9.30 – 11.30 eller kl.19.00 – 21.00.
Modul 6: 21. juli kl. 9.30 – 11.30 eller kl.19.00 – 21.00.
Modul 7: 24. juli kl. 9.00 – 12.00.
På modulerne 2 til 6 kan du selv vælge om du vil deltage om formiddagen eller aftenen.

Praktiske oplysninger:
Prisen for forløbet incl. on- og offline materiale, optagelser af workshops m.v. er 7.400 ex. moms.
Tilmelding sendes til jane@unik-performance.dk senest 4. juli 2014 kl. 12.00. Tilmelding er bindende og husk at skrive på din tilmelding for hvert af modulerne om du vil deltage morgen eller aften (du kan sagtens vælge en blanding).

Du skal have adgang til en tablet, pc’er eller bærbar computer med headset/kamera og en rimelig internet forbindelse. Alle workshops optages, så du kan se eller gense dem. Du skal være indstillet på at arbejde med temaer/opgaver imellem de virtuelle workshops, hvis du vil have et optimalt udbytte.

Jeg glæder mig til at møde dig og andre ildsjæle, så vi på hver vores måde kan bidrage til at sætte nye standarder for læring, TRANSFER, kompetenceudvikling og effekt af kurser/ efteruddannelse…….

Rigtig god sommer og vi ses til august, medmindre vi ses til Summer Masterclass 🙂

Mange hilsner

Jane
CEO Unik Performance
_______________________________________________________________________________________

Unik Performance leverer Transferprofiler til virksomheder, kommuner, organisationer, kursus- og efteruddannelsesudbydere der vil opnå op til 4 gange større effekt end traditionelle kurser og efteruddannelser.


Transferprofilen – hvad er det og hvorfor er den genial!

Derudover bruger vores samarbejdspartnere os til coaching og sparring om f.eks:

 • Struktur og opsamling på nuværende tanker, aktiviteter og perspektiver på læring, transfer og effekt af kurser og efteruddannelse
 • Strategi for Learning og Development (Personalepolitik)
 • Design og kvalitetssikring af interne og eksterne efteruddannelsesforløb
 • Udfordring, krav og forventninger til interne og eksterne leverandører samt bidragsydere, når der købes eksterne kurser og efteruddannelse
 • Bedre udnyttelse af uddannelsesbudgettet, herunder udvikling og implementering af procedure og læringsmiljø i organisationen der understøtter effekt og forankring
 • Coaching i transferprofil og øvrige transferaktiviteter før, under og efter undervisning
 • Værktøjer, koncepter og skabeloner til transferfremmende aktiviteter
 • Oplæg, workshop, seminarer og foredrag

Du kan også læse tidligere indlæg:

Matrix – gør dig klogere på læring, TRANSFER og effekt på 37 sek.! eller
Har du nogensinde tænkt på? eller
Er det nu det er nu? eller
Hov – er det muligt at se ind i fremtiden når det gælder læring, transfer og effekt af kurser og efteruddannelse?

Det er vildt! Der er over 46.500 visninger på vores videoer på Youtube og tallet stiger hele tiden.

Har du i øvrigt set Unik Performance’s 3 nye videoer? De har fokus på:
Den geniale TRANSFERPROFIL,
De 3 varianter af transferprofilen og sidst men ikke mindst –
3 Transferfremmende aktiviteter inden undervisningens start.

Kom i gang nu – ved at ringe til Jane på tlf.: 6013 2913 eller skriv til jane@unik-performance.dk så kan vi tale om, hvad du lige præcis står med af tanker, ønsker og behov, når det handler om, at det lærte (i undervisningen) skal omsættes og anvendes i praksis/hverdagen (TRANSFER).

juni 24, 2014

0 responses on "Ønsker du at sætte struktur på Transferfremmende aktiviteter før, imellem og efter undervisningen på et kursus eller en efteruddannelse?‏ "

Leave a Message

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

@ Unik Performance 2020