Unik Performance

Hvornår har læring udviklet sig til en kompetence? – og er det interessant at diskutere det?‏

Læring, transfer og effektKompetence bliver brugt i flæng – men hvad er definitionen på en kompetence? I sidste blogpost forsøgte vi at italesætte, om vi reelt får det udbytte af kurser og efteruddannelse som vi forventer – nemlig kompetenceudvikling!

Der kan være mange årsager til, at virksomheder vælger at sende deres chefer, ledere og medarbejdere på kurser og efteruddannelse. Men hvis årsagen er kompetenceudvikling, så hænger forventningerne til udbyttet typisk sammen med definitionen af begreberne læring og specielt kompetence.

Der er mange internationale forskere, konsulenter m.v. der har arbejdet med at definere kompetence begrebet og den anerkendte professor Knud Illeris har (blandt meget meget andet) også bidraget til diskussionen. En af de fællestræk og sammenhænge der er til Transfer, er at kompetence er handlingsbestemt. Der ligger altså i begrebet at man gør noget, anvender noget,- altså via sin adfærd bruger sin (nye) kompetence i situationen og hverdagen.

Blooms model rettet til nyhedsbrevI Unik Performance arbejde vi med at læring er en proces og kompetence er resultatet af den proces. Samtidig mener vi også, at læring er en forudsætning for Transfer (forankring af det lærte) og for at illustrere det bruger vi Blooms taxonomi.

Her kommer forventningerne ind igen – hvor det at deltage i et traditionelt kursus eller efteruddannelse “kun” med de bedste forudsætninger for at lykkedes – ud fra vores perspektiv kan give læring. I figuren kalder vi det læringsaktiviteter og dækker de nederste læringsniveauer: Huske og Forstå.

For at opnå kompetencer og dermed føre læringen op på de højere læringsniveauer (der starter med “Anvendelse”) – skal der mere til – og hvis forventningen om kompetenceudvikling skal indfries kan Transfer give svar på hvordan, hvem og hvad der er vigtigt.

Som Linda Hudson, CEO of BAE Systems US Army, har udtalt i et interview i The Wall Street Journal, “You don’t go to a class and next week, everything changes.”

Du kan møde os til Netværksdag på Høvelte den 9. oktober med titlen: Vejen til læring med effekt – hvad er nøglen? Du kan se programmet her eller en kort video om indlægsholderne og de spændende emner her.

Som Einstein en gang skulle have sagt: “One definition of insanity is to continue doing the same thing and expect a different result.”
2012-10-24 13-12-54.154
Du er velkommen til at kontakte mig ved at ringe på tlf.: 6013 2913 eller skrive til jane@unik-performance.dk og evt. byde på en kop kaffe. Så kan vi tale om, hvad du lige præcis står med af tanker, ønsker og behov når det handler om transfer og (strategisk) kompetenceudvikling, kurser og efteruddannelse.

God arbejdslyst!
Mange Transferhilsner

Jane
CEO, Unik Performance


Vi hjælper virksomheder, kommuner samt udbydere af kurser og efteruddannelse, med at vende tingene “180” grader – fordi det er det der skal til, for at forventningerne skal stemme overens med resultatet. Skal vi sammen i gang med at skabe nye standarder for kompetenceudvikling? – Vi hjælper f.eks. med:

  • Struktur og opsamling på nuværende tanker, aktiviteter og perspektiver på læring, transfer og effekt af kurser og efteruddannelse
  • Strategi for Learning og Development (Personalepolitik – kompetencestrategi)
  • Design og kvalitetssikring af interne og eksterne efteruddannelsesforløb
  • Udfordring, krav og forventninger til interne og eksterne leverandører samt bidragsydere, når der købes eksterne kurser og efteruddannelse
  • Bedre udnyttelse af uddannelsesbudgettet, herunder udvikling og implementering af procedure og læringsmiljø i organisationen der understøtter effekt og forankring
  • Coaching i transferprofil og øvrige transferaktiviteter før, under og efter undervisning
  • Værktøjer, koncepter og skabeloner til transferfremmende aktiviteter
  • Oplæg, workshop, seminarer og foredrag

Har du set vores Online Master Class? Det er for dem der arbejder professionelt og på et højt niveau med kompetenceudvikling – det være sig designer, køber eller udbyder. Det er et intensivt forløb, som er designet til, ikke kun at starte processer omkring transfer, transferfremmende faktorer og transferaktiviteter, men også at implementere og forankre det lærte.Du kan se mere om det her – er du en ildsjæl der vil gøre en forskel og ved at det der gøres i dag med kurser og efteruddannelse kan gøres meget bedre, er det måske et perfekt forløb for dig?_________________________________________________________________________________
Nu er der over 60.200 visninger på vores videoer på Youtube.
De seneste videoer vi har udgivet er:
Den geniale TRANSFERPROFIL,
De 3 varianter af transferprofilen og sidst men ikke mindst –
3 Transferfremmende aktiviteter inden undervisningens start.

Fik du ikke set nyhedsbrevet fra august? Her er det:

Får vi hvad vi forventer? Fra kursus til kompetence og Performance – rigtig eller forkert?

september 25, 2014
@ Unik Performance 2020