Unik Performance

Fra forskning til praksis

Når forskningen skal omsættes til anbefalinger og værktøjer vi alle kan bruge i praksis

slide-19Vi tager udgangspunkt i den internationale forskning og omsætter den til konkrete anbefalinger, værktøjer og metoder der kan bruges i praksis.

Der er mange internationale forskere, konsulenter m.v. der har arbejdet med at definere kompetence begrebet. Vores egen danske og internationalt anerkendte professor Knud Illeris har (blandt meget meget andet) også bidraget til diskussionen.

En af de fællestræk og sammenhænge der er til Transfer, er at kompetence er handlingsbestemt. Der ligger altså i begrebet at man gør noget, anvender noget,- altså via sin adfærd bruger sin (nye) kompetence i situationen og hverdagen.

I Unik Performance arbejde vi med at læring er en proces og kompetence er resultatet af den proces. Samtidig mener vi også, at Læring er en forudsætning for Transfer, som er et selvstændigt forskningsfelt der har fokus på forankring af det lærte og dermed det handlingsbestemte kompetence begreb.

Vi hjælper med rådgivning, sparring og deltagelse i projekter hos virksomheder, kommuner samt hos kursus- og efteruddannelsesudbydere, der vil sætte nye standarder for Kompetenceudvikling. De fleste opgaver løser vi ud fra aktuelle behov og det er typisk større projekter med Strategisk Kompetenceudvikling – fra top til tå! Men vi har også udviklet konkrete værktøjer såsom analyseværktøjet “Transferprofilen”, lærings- og transferplan, Logbog og meget mere.

Vores viden og erfaringer har vi også gentagne gange fået lov til at dele i oplæg på forskellige konferencer, seminarer og webinarer hos f.eks. Dansk HR, Finanssektorens Uddannelsescenter, Læring og Effekt.

Slutteligt videreformidler vi også vores viden, værktøjer og metoder på en intensiv online Masterclass for HR Professionelle og undervisere m.v. med fokus på strategisk kompetenceudvikling – fra kompetence strategi, krav til udbydere og kompetence afdækning til design af kompetenceudviklingsforløb.

@ Unik Performance 2020