Unik Performance

Strategisk kompetenceudvikling

Når noget ikke fungere skal udvikles til at fungere

slide-14Såvel individuel som organisatorisk læring og kompetenceudvikling i en virksomhed, vil på den ene eller anden måde være af strategisk betydning.

Derfor arbejder vi med strategisk kompetenceudvikling som det brede begreb, der skal dække alle de behov for udvikling af nye kompetencer og performance HR skal arbejde med. Behov der kommer fra forretningsstrategier, organisationsudvikling, implementering af nye produkter, procedure og systemer, udviklings- og performance samtaler eller udviklingsbehov på team niveau, der opstår i enkelte afdelinger.

Uddannelsesbudgettet dækker en række af aktiviteter og udnyttelsen af ressourcerne er afgørende for hvor forretningsorienterede HR agere. Hvad får forretningen ud af investeringen i både interne og eksterne kompetenceudviklingsaktiviteter? Ser I udvikling af organisationen og den menneskelige ressource som en af fremtidens vigtigste konkurrenceparametre?

Så er det her forretningsorienterede HR Professionelle kan gøre en afgørende forskel for hele virksomheden. Specielt når vi ved at 800.000 kr. ud af 1.000.000 kr. af uddannelsesbudgettet til kurser, efteruddannelse og kompetenceudvikling, smides ud i kloakken (citat fra Lederweb).

Den vigtigste pointe og det største behov vi ser rundt omkring, er top professionelt at strukturere og fokusere arbejdet med at designe målrettet kompetenceudvikling, så det i sidste ende resulterer i en ændret adfærd og virksomhedens performance.

Vi afholder en intensiv online Masterclass for HR professionelle og undervisere, for at få skærpet HR, HRD og L&D kompetencer der skal skabe helt nye standarder for den praksis, der lægges for dagen rundt omkring. Vores deltagere er ikke bange for at gå forrest – tænke innovativt – og samtidig se potentialet i at udfordre og inspirere til fremtidens kompetenceudvikling – og opnå op til 4 gange større værdi og effekt.

@ Unik Performance 2020