Unik Performance

Rådgivning, sparring eller deltagelse i projekter af strategisk, taktisk eller operationel karakter!

Inviter til en kop kaffe og lad os tage en uformel snak om hvilke udfordringer du står med – så finder vi ud af om vi kan hjælpe dig.

Beskrivelse

Der kan opnås op til 80% større effekt af kurser og efteruddannelse, når international forskning i Transfer inddrages. Design af undervisningssituationer og underviserens kompetencer betyder i den sammenhæng forsvindende lidt. Faktisk viser forskningen at “Personlige faktorer” vægter hele 35 % og “Anvendelseskonteksten” så meget som 45 %, når vi taler om at det lærte skal forankres og anvendes i praksis (Transfer).

Vi hjælper virksomheder, kommuner eller organisationer til at skabe nye resultater indenfor kompetenceudvikling og dermed opnå et langt større ROI. Arbejder du med HRD/OU/L&D/Innovation på det strategiske, taktiske eller operationelle niveau i organisationen? Skal vi sammen skabe større kompetenceudvikling og effekt af det du arbejder med?

Eller udbyder du kurser eller efteruddannelse? Og ønsker du sparring om Transfer og nye konkurrencemæssige muligheder?  Ønsker du at være unik i forhold til dine konkurrenter og skabe merværdi for dine kunder?

Virksomheder, kommuner og kursus- og efteruddannelsesudbydere bruger os til større projekter samt til coaching og sparring om:

  1. Struktur og opsamling på nuværende tanker, aktiviteter og perspektiver på læring, transfer og effekt af kurser og efteruddannelse
  2. Strategi, politik, retningsliner og implementering af Learning og Development (Kompetencestrategi – Personalepolitik)
  3. Design og kvalitetssikring af interne/eksterne kompetenceudviklingsforløb
  4. Designe interne chef- og lederudviklingsforløb – blended learning.
  5. Udfordring, krav og forventninger til interne/eksterne leverandører og bidragsydere, når der købes eksterne kurser og efteruddannelse
  6. Bedre udnyttelse af uddannelsesbudgettet, herunder udvikling og implementering af procedure, retningslinier og læringsmiljø i organisationen der understøtter effekt og forankring – få mere ud af investeringen!
  7. Coaching i brugen af Transferprofil, “Train the Learner”, “Train the Manager”, Lærings- og Transferplan eller øvrige transferaktiviteter før, under og efter undervisning
  8. Værktøjer, koncepter og skabeloner til transferfremmende aktiviteter
  9. Oplæg, workshop, seminarer

Inviter til en kop kaffe og lad os tage en uformel snak om hvilke udfordringer du står med – så finder vi ud af om vi kan hjælpe dig.

@ Unik Performance 2020