Unik Performance

Master Class for HRD (L&D) Professionelle

15,400.00 DKK

Strategisk kompetenceudvikling for HRD/L&D professionelle! Vil du med på en intensiv Online Master Class der indeholder temadage og online workshops med skarpe oplæg og klare pointer, innovative og deltageraktiverende dialoger, individuelle refleksioner og praksisnære opgaver samt E-learning?

Beskrivelse

Dette forløb er en unik mulighed til dig, der vil vide mere om Strategisk Kompetenceudvikling, Kompetencemapping, strategisk brug af MUS/job/kompetenceprofiler, design af kompetenceudviklingsaktiviteter, Transfer og effekt af kurser – nu!

Strategisk kompetenceudvikling kvalificerer dig ti,l at kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, der opstår for HR-funktionen i arbejdet med strategisk kompetenceudvikling. Når du deltager i Masteclass for Strategisk Kompetenceudvikling vil du – med en professionel tilgang – kunne deltage igangsættende og aktivt i virksomhedens strategisk kompetenceudvikling på en måde, der sikrer overensstemmelse med virksomhedens mål og strategi og er hermed til at optimere værdiskabelsen i kompetenceudviklingsprocesserne.

Du vil – med henblik på at dække et givent kompetencebehov – målrettet kunne iværksætte konkrete aktiviteter til behovsafdækning, effektsikring og evaluering.

Hvorfor er det vigtigt, at du kompetence udvikles indenfor (strategisk) kompetenceudvikling?

Vi skal forholde os til at organisationen udsættes for mange forandringer og Human Capital er den afgørende faktor for organisationens overlevelse. Derfor skal vi også – på en helt anden måde end vi tradidionelt har leveret kurser – skabe værdi for de forretningsmæssige resultater via kompetenceudvikling af lederere og medarbejdere. Livslang læring er blevet et vilkår og det skal vi forberede os selv og andre i organisationen på – fordi vi kan spare mange penge på at tænke anderledes – reelle kompetencer der bruges i hverdagen har fået en helt ny betydning.

 • Organisationudvikling kræver nye kompetencer
 • Ny strategi for forretningen kræver nye kompetencer
 • Disruption og aligment fordrer nye kompetencer
 • Fremtiden og hastigheden af forandringer fordrer nye kompetencer
 • Den enkelte medarbejder har brug for nye kompetencer til at navigere i den “nye” verden – der er kendetegnet ved forandringer og nye opgaver der skal løses….

Du få mange forskellige alternativer til traditionel tænkning på kompetenceudvikling, så du kan tilrettelægge det mest optimale kompetenceudviklingsforløb på en struktureret og målrettet måde.

Vi tarbejder med kompetenceudvikling,- men også talentudvikling, lederudvikling og teamudvikling.

Slutteligt taler vi om den forretningsorienteret og datadrevet indfaldsvinkel som vi som HR professionelle skal have. Hvilke nøgletal kan vi bruge til at argumentere for vores anbefalinger for kompetenceudvikling. Heldigvis er kompetenceudvikling en god HR opgave, hvor vi kan skabe hurtige og synlige resultater for organisatione – heldigvis.

Vidste du at forskningen peger på, at kun 1 ud af 7 deltagere opnår transfer og effekt ved ekstern efteruddannelse/kursus?

Du kan være en afgørende faktor for at medarbejdere, teams og organisationen får langt mere ud af kompetenceudviklingsaktiviter – så du kan gøre en stor forskel hvis du tænker og gør det rette indenfor kompetenceudvikling….

Der er alt for mange der smider penge efter kurser,- som ender som ringbing i reolen….

Udbytte for dig og din organisation: I Kan i langt højere grad være i stand til at arbejde struktureret med Strategisk kompetenceudvikling. Fokus er at du kan skabe de rette vilkår og forudsætninger for at læring omsættes til praksis, kompetencer, performance og sikre at I får et højt ROI for de mange penge, I bruger på kompetenceudvikling af chefer, ledere og medarbejdere. Er du i tvivl om hvad vi mener, så se denne korte video af de kolde facts!

Dit udbytte af at deltage i Master Class (lærings- og kompetence mål):

Du vil få viden om en virksomheds arbejde med strategisk kompetenceudvikling – fra strategi, afdækning, metoder og værktøjer

 • Du vil få kvalifikationer indenfor Talentudvikling, lederudvikling og generelle kompetenceudviklingsforløb
  – Du vil kunne tage initiativ til, strukturere og styre større kompetenceudviklingsprojekter
  – Du vil få viden om læringsteori, KOLB og Transfer – hvad er det og hvad skal der fokus på
  Læringsmiljøet i organisationen – analyse af og hvordan udvikles det
  – Du kan strukturere kompetenceudviklingsforløb, herunder skabe sammenhæng, udvikle samt bruge transfer fremmende aktiviteter med fokus på før, under og efter selve undervisningen
  – Du kan identificere og gennemføre relevante kompetenceudviklingsaktiviteter
  – Du vil have viden om og kende formålet med en Transferprofil, Train the Learner/Manager, lærings-og Transferplan, løbende coaching/sparring og logbog.
  – Du kan identificere og vide hvad forskellige interessenter skal bidrage med set i forhold til transfer af efteruddannelse, herunder:
 1. Lederens rolle, ansvar og muligheder for understøttelse af individuel og organisatorisk læring, forankring og effekt
 2. Medarbejderens eget ansvar, rolle og muligheder for understøttelse af egen læring, forankring og effekt
 3. Krav til eksterne og interne udbydere af (efter) uddannelse
 4. HR’s rolle, understøttelse af og facilitering af organisationens kompetenceudvikling

Indhold på Master Class – hvad er temaernew på forløbet:

 • Hvad betyder kompetence begrebet – hvad er læring og reel anvendelse i praksis?
 • Kompetencestrategi,- hvad, hvordan og hvorfor?
 • Kompetenceudviklingsaktiviter i praksis og hvad betyder læringsmiljøet for kompetenceudvikling?
 • Transfer – hvad er det og hvorfor er det så vigtigt, når vi taler om læring og kompetencer der skal bruges i praksis?
 • THvordan kan man designe forløb så det understøtter kompetenceudvikling – og dermed at opgaver bliver løst på en innovativ måde i praksis?
 • Talent,- leder- og temudvikling – hvad, hvorfor og hvordan?
 • Evaluering – effektmåling af og nøgletal for kompetenceudviklingsaktiviteter.

Undervisning online og offline:

1. Modul 1: 2 dages undervisning: Introduktion til forløbet, kompetencebegrebet og læring

2. Online aktiviteter og hjemmeopgave – som du introduceres til på modul 1.

3. Modul 2: 2 dages undervisning: Kompetencestrategi, kompetencepapping, Kompetencegab, MUS, Jobprofil, kompetenceudviklingaktivteter og læringsmiljø

4. Online aktiviteter og hjemmeopgave – som du introduceres til på modul 2.

5. Modul 3: 2 dages undervisning: Leder og talent udvikling – design af kompetenceudviklingsforløb, Transfer og roller i et udviklingsforløb, forskellige kompetenceudviklingsaktiveterter.

6. Online aktiviteter – og hjemmeopgave – som du introduceres til på modul 3.

7. Modul 4: 2 dages undervisning i effekt og kompetenceudviklingsaktiviteter,  ROI, og KPI i kompetenceudviklingsforløb – hvad og hvordan skal HR professionelle tackle opgaverne indefor kompetenceudvikling.

8. Online aktiviteter – og hjemmeopgave – som du introduceres til på modul 4.

9. Modul 5: 1 dag: Afsluttende opgave – fremlægning for interessenter fra praksis – og det videre arbejde incl. egen udvikling.

10. Online aktiviteter – Evaluering og opfølgning på forløbet,

Det er en god ide, at koble reelle opgaver til forløbet,- så der trænes i, at anvende det der introduceres på de enkelte moduler. Det anbefales, at lederen involveres og der videndeles under hele forløbet. Der arbejdes med en aktiviteter før, under og efter undervisningen – og dermed at leder, kolleger og opgaver (læringsmiljø) støtter op omkring kompetenceuviklingforløbet for dig som deltager.

Indhold på forløbet

 • Læring og kompetence begrebet
 • Kompetencestrategi, kompetencemapping og strategisk forankring
 • Design af kompetenceudviklingsforløb med effekt
 • Design af talent, leder og kompetenceudviklingsforløb
 • Effektmåling og nøgletal

Praktiske oplysninger:

Prisen for forløbet incl. on- og offline materiale, optagelser af workshops m.v. er 15.400. Facilitator på alle moduler er Jane, CEO Unik Performance. Vi starter næste forløb i slut januar 2018 – meld dig til nu – og sikre dig en plads på holdet – der er begrænsede pladser.

Har du spørgsmål så kontakt Jane på tlf.: 6013 2913 eller jane@unik-performance.dk. Tilmelding er bindende.

Du skal have adgang til en tablet, pc’er eller bærbar computer med headset/kamera og en rimelig internet forbindelse. Online aktiviter vil du blive guidet i, så du er tryg ved, at deltage i de “nemme” online aktiviteter.

Alle workshops optages, så du kan se eller gense dem. Du skal være indstillet på at arbejde med temaer/opgaver imellem de virtuelle workshops, hvis du vil have et optimalt udbytte.

@ Unik Performance 2020