Unik Performance

Hvor langt er vi egentlig talt nået med de udfordringer vi hver især har med Transfer og kompetenceudvikling?

En historie fra virkeligheden om en situation som den opleves – og det er lige nu! Hvorfor er vi ikke nået længere?

Jeg må indrømme, at jeg bliver irriteret på mine samarbejdspartners vegne, men ikke overrasket! Har du også mødt nedenstående i din hverdag som HRD professionel?

100Jeg har hjulpet en organisation med, at udvikle en knivskap kompetence strategi, der går “All-in” i sit fokus på Transfer. Den øverste ledelse bakker op, SU bakker op – i det hele taget en succes historie af de helt usædvanlige.

Samtidig står organisationen med et stort kompetenceudviklingsprojekt for en gruppe af deres medarbejdere – de skal nemlig have en diplomuddannelse –  så muligheden for at slå flere fluer med et smæk – når vi taler fokus på transfer, er optimal.

De har så valgt en stor uddannelsesinstitution med monopollignende tilstande på Sjælland som leverandør, og der har været et indledende møde, hvor der talt om fokus på transfer og reel kompetenceudvikling hos medarbejderne.

Her starter udfordringer så – man kan nærmest sige, at der lige pludseligt skabes et projekt i projektet. De krav og forventninger der kommunikeres til udbyderen bliver ignoreret, – husk lige at det er mange millioner der skal investeres over flere år, så det er ikke en ubetydelig kunde. En kunde der så oven i købet kommer med nye og værdifulde input til hvordan leverandøren kan tilbyde et produkt der giver langt større værdi end i dag.

Samtidig ved jeg af anden vej, at uddannelsesinstitutionen sidste forår (2013) oprettede en dedikeret afdeling til transfer og brug af I(K)T i undervisningen,- så et godt eksempel på, at tankerne er der (et sted i organisationen), men det ændre altså ikke på hvad kunden oplever.

Lige nu er situationen fastlåst og jeg forventer det ender med at der findes en anden leverandør – hvilket jeg abosult bakker op! Kan du se paradokset? Og behovet for at når den ideelle verden ikke findes, så må vi finde andre veje,- hvis vi altså vil fastholde vors f300okus på transfer og effekt?

Det er simpelthen ikke godt nok og viser det spild af ressourcer på kurser og efteruddannelse, der i stort omfang er virkeligheden lige nu – øv øv øv!

Hvis du kan genkende ovenstående, står vi så HRD professionelle i den samme situation som dette indlæg pointerer?

Stor, Større, Arrogant!

Har du nogle idéer til hvad du kunne bruge i dit arbejde med strategisk kompetenceudvikling, så fortæl os det!

2012-10-24 13-12-54.154Du er velkommen til at kontakte mig ved at ringe på tlf.: 6013 2913 eller skriv til jane@unik-performance.dk og evt. byde på en kop kaffe. Så kan vi tale om, hvad du lige præcis står med af tanker, ønsker og behov når det handler om transfer og (strategisk) kompetenceudvikling, kurser og efteruddannelse. Har du nogle idéer, så skriv endelig.

God arbejdslyst!
Mange Transfer hilsner

Jane


Vi arbejder i øjeblikket med at udvikle endnu flere konkrete værtøjer som kan bruges til, at designe kompetence strategier (L&D politikker) og konkrete kompetenceudviklingsforløb, herunder tilpasning af MUS.

100Jeg vil gerne sige tak for en absolut fantastisk dag på Høvelte, hvor jeg lige som sidste år, fik en masse god inspiration og talt til både “gamle” som nye ildsjæle i netværket. Tak til gruppen der stod bag seminaret og netværksdagen: Veje til læring med effekt – hvad er nøglen, som er Jens Øjvind Nielsen, Karin Rigas og Thomas Grønlund – det er altid en stor fornøjelse og inspiration at arbejde sammen med jer!

Også tak til Kim Staack Nielsen, CEO Dansk HR og Leading Capasity for at invitere mig til at komme med et indlæg på videns webinaret: “Designing for transfer” – med nogle skarpe deltagere med gode spørgsmål undervejs.


Kunne du bruge os til coaching og sparring til:

  • Struktur og opsamling på nuværende tanker, aktiviteter og perspektiver på læring, transfer og effekt af kurser og efteruddannelse
  • Strategi for Learning og Development (Personalepolitik – kompetencestrategi)
  • Design og kvalitetssikring af interne og eksterne efteruddannelsesforløb
  • Udfordring, krav og forventninger til interne og eksterne leverandører samt bidragsydere, når der købes eksterne kurser og efteruddannelse
  • Bedre udnyttelse af uddannelsesbudgettet, herunder udvikling og implementering af procedure og læringsmiljø i organisationen der understøtter effekt og forankring
  • Coaching i transferprofil og øvrige transferaktiviteter før, under og efter undervisning
  • Værktøjer, koncepter og skabeloner til transferfremmende aktiviteter
  • Oplæg, workshop, seminarer og foredrag

Fik du ikke set nyhedsbrevet fra september? Her er det:

Hvornår har læring udviklet sig til en kompetence? – og er det interessant at diskutere det?

Nu er der over 63.900 visninger på vores videoer på Youtube – det er 4.000 mere end i september!.

De seneste videoer vi har udgivet er:
Den geniale TRANSFERPROFIL,
De 3 varianter af transferprofilen og sidst men ikke mindst –
3 Transferfremmende aktiviteter inden undervisningens start.

november 5, 2014
@ Unik Performance 2020