Unik Performance

“Før Undervisningen Start Pakke”

God Begyndt er Halvt i Mål
  • slide-18Undervisning kan ikke stå alene! En god start på et kompetence udviklingsforløb er halvt i mål – undervurder ikke betydningen!

“One size – fits all” gælder ikke, når det handler om kompetenceudvikling. Hvert forløb, deltager og organisation er forskellig og alene kombinationer af de 3 parametre giver mange unikke scenarier.

Faktisk viser Transfer forskningen at “Personlige faktorer” vægter hele 35 % og “Anvendelseskonteksten” så meget som 45 %, når vi taler om at det lærte skal forankres,  og anvendes i praksis (performance).

Vi tilbyder den PROAKTIVE “Før Undervisningen Start Pakke” med:

  1. Den geniale Transferprofil – se videoen: Transferprofil – hvad er det og hvorfor er den genial!. Transferprofilen er det første konkrete værktøj i verdenen som kan se ind i fremtiden og gennemskue ethvert scenarie kompetenceudviklingen er i. Det betyder den ser på hvilke vilkår og forudsætninger deltagelse i et kursus eller efteruddannelse har – unikt for hver gang nogen sendes af sted! Den gennemføres 3-5 uger før undervisningens start som et (online) spørgeskema til den der skal af sted samt dennes leder. Ud fra besvarelserne genereres så Transferprofilen.
  2. “Train the Manager” – E-learning pakke som hjælper lederen videre efter tilbagemeldingen fra Transferprofilen – f.eks. med udarbejdelse af en Lærings- og Transferplan.
  3. “Train the Learner” E-Learning pakke som hjælper den der skal af sted efter tilbagemeldingen fra Transferprofilen – f.eks. med udarbejdelse af Lærings- og Transferplan incl. arbejdet med en Logbog.

Se den korte video der introducerer tanken bag pakken: Struktur på og idéer til transferaktiviteter inden undervisningen start.

Målet med pakken er at anvende det deltageren har lært i selve undervisningen i sin egen praksis til gavn for deltageren, afdelingen og organisationen. Dermed også at undgå, at kurset/efteruddannelsen ender som et ringbind i reolen, deltageren bliver modarbejdet (Kloge-Åge) eller aldrig når at forankre det lærte, fordi der er for travlt.

Alle 3 aktiviteter gennemføres INDEN (typisk 3-5 uger før) undervisningens start. Pakken bruges typisk af virksomheder, kommuner og kursus/efteruddannelsesudbydere som en obligatorisk transferaktivitet, fordi de ved at selve undervisningen kun er en (mindre) aktivitet som et succesfyldt kompetenceudviklingsforløb har. Er du i tvivl om hvad vi mener, så se denne korte video af de kolde facts!

Hvorfor er aktiviteterne geniale:

 – Fordi vi så kan analysere den lærende og dennes læringsmiljø. Det bliver dermed klart fra starten hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler der er i forhold til transfer, kompetenceudvikling og effekt af efteruddannelsen!
– Der er god mulighed for, proaktivt at iværksætte relevante tiltag i god tid. Tiltag som vil gavne og skabe en positiv effekt for det læringsudbytte og den kompetenceudvikling man vil få af efteruddannelsen.– Det vil danne rammen for at leder og medarbejder struktureret indgår klare aftaler om lærings- og transferaktiviteter samt løbende opfølgning!
– Begge parter lærer om hvordan man som voksen lærer og hvad der skal til af aktiviteter, tilgang og opfølgning, for at der udvikles nye kompetencer af et kursus eller en efteruddannelsesaktivitet Alt foregår virtuelt/online, nemt, hurtigt og bekvemt!

Praktiske oplysninger:

I Transferpakken er inkluderet: 1 Transferprofil, 1 deltager på “Train the Manager” og 1 deltager på Train the Learner”. I øjeblikket tilbydes den ekstraordinært med 45 min. video konference med personlig tilbagemelding på Transferprofilen. Facilitator er Jane, CEO Unik Performance.

Når du bestiller en Transferpakke oplyser du hvem der skal besvare spørgeskemaerne til Transferprofilen og hvem der skal have adgang til “Train the Learner” og “Train the Manager”. Optagelser af videokonferencen med tilbagemelding på Transferprofilen kan genses efter behov.

Vær opmærksom på, at der skal være adgang til en tablet, pc’er eller bærbar computer med headset/kamera og en rimelig internet forbindelse. Deltagerne på “Train the Learner” og “Train the Manager” skal være indstillet på at arbejde med temaer/opgaver udover E-learning modulerne, hvis der skal opnåes et optimalt udbytte.

@ Unik Performance 2020