Unik Performance

Enden er nær – er du klar ved affyringsrampen sammen med os?

Julekort 20142Så er det tid til at takke af med et overblik og de sidste input fra Unik Performance i 2014!

Det er gået stærkt i 2014 – men det komme til at bugne med muligheder fra Unik Performance til HRD direktører, HRD professionelle, ledere og udbydere af kurser/efteruddannelse i 2015 – vil du med videre?

Den internationale forskning i Transfer viser klart, at er det skudt helt ved siden af, hvis vores forventninger til deltagelse på traditionelle kurser/efteruddannelser, er at det vil resultere i at der udvikles kompetencer der bliver brugt af den lærende efterfølgende. Faktisk lige så “ulogisk” som at tro, at Rom blev bygget på en dag.

I øjeblikket er jeg selv meget optaget af, at organisationer med den ene hånd bruger milliarder af kroner (og mange timer) hvert år på kurser/efteruddannelse (med ingen eller meget lille effekt) – og med den anden hånd afskediger medarbejdere (Læs: hovederne og hænderne der skal levere til kunderne), fordi der er fokus på virksomhedens/kommunes omkostninger! Det er fair nok at vi skal have fokus på omkostningerne – men……..

Vi skal alle sammen herunder også HR bidrage til forretningen, så hvorfor stopper vi så ikke det ressouce spild der er på kompetenceudvikling? Jeg må indrømme, at jeg godt kan forstå hvis medarbejdere en gang imellem ryster på hovedet og stiller spørgsmålstegn ved de prioriteringer der tages af det strategiske og taktiske niveau 🙂

Det er ikke ny viden siger nogle – “NEJ SIGER JEG” – men ikke desto mindre er der langt vej igen, når virksomheder og udbydere af kurser/efteruddannelse skal tænke og – vigtigst af alt – GØRE noget anderledes end det de plejer, herunder også bruge teknologien til transfer meget mere!

Det her vil Unik Performance jo gerne italesætte og også bidrage til, at vi rykker i alles praksis. Her vil jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle der i 2014 har involveret os i deres arbejde med:

 • Udvikling af Kompetence strategi,
 • Coaching, sparring og undervisning af HR/HRD professionelle
 • Levering af Transferprofiler
 • Afholde Train the Learner og Train the Manager
 • Oplæg på konferencer, webinarer og seminarer

og meget meget mere – sammen er vi stærkere og vi er sikre på det er kun begyndelsen vi ser 🙂

Måderne Unik Performance forsøger at sprede viden om Transfer og “do’s/dont’s” med strategisk kompetenceudvikling, er ved hjælp af vores nyhedsbreve og så være aktive på LinkedIn og Youtube. Vi har fået mange nye læsere i løbet af året og sammen med visningerne af vores videoer på Youtube, har vi oplevet en helt fantastisk interesse – tak for det!

Her kommer et udpluk af og link til nogle af nyhedsbrevene fra i år, hvis du vil se eller gense dem:

Så langt – så godt! Men efter den velfortjente juleferie skal vi jo alle videre!

Unik Performance vil gå endnu længere i 2015 end vi har gjort i 2014 – Og du skal da med – skal du ikke?? 

Kvalificeringen af vores services og produkter såsom Transferprofilen, Train the Manager/Learner og vores øvrige forløb for HRD Direktører/Managers/Professionelle er en on-going proces. Målet er det samme, men vores fokus er hele tiden på, at værktøjerne skal dokumenteres og valideres – nye behov og input skal indarbejdes.

Vi har ambitiøse planer for 2015 – fordi organisationernes arbejde med  strategiske kompetenceudvikling, designs af kompetence udviklingsaktiviteter og at udnytte MUS meget bedre, er højaktuel når fokus skal være på ROI, Performance, Transfer og forankring af det lærte!

Nøgleordne er Struktur, Sammenhæng og Fokus på Transfer, Effekt og Reel kompetenceudvikling – fordi det skal føre os frem til både individuel og organisatorisk Performance – intet mindre! 

Så i 2015 Unik Performance vil vi gøre endnu mere for vores kunder og samarbejdspartnere – der vil bl.a. ske nyt med:

 1. De to virtuelle forløb: Train the Manager og Train the Learner bliver også til E-learning pakker. Nemt, fleksibelt og fyldt med konkrete værktøjer, tips og tricks til ham, der skal af sted på et kursus/efteruddannelse OG hans leder der skal understøtte kompetenceudviklingsprocessen
 2. Transferprofilen Mini, der måler på 6 afgørende transferfremmende faktorer, vil i 1. kvartal 2015 tilbydes med en gratis tilbagemelding i en 45. min. videokonference
 3. Og som noget helt nyt bliver det muligt for virksomheder og kommuner, at outsource hele kompetenceudviklingsforløb til Unik Performance. Vi står for før, under og efter aktiviteter herunder facilitering af lærings- og transferprocesserne, såsom forventningsafstemning, målsætning, opfølgning og idéer til løbende opgaver/andre aktiviteter der understøtter kompetenceudviklingsprocessen. Vi kan kalde det en “Læringskonsulent”, “Kompetenceudviklingsmentor” eller jeres helt egen “Lærings- og Transfer specialist“. Vi skal bare have navnene på de involverede og tidpunktet for kurset/efteruddannelsen – så står vi for resten (lyder der for nemt til at være sandt?).

Sidst men ikke mindst arbejdes der intenst på vores nye initiativ: Unik Performance Academy. Vi lover, at der kommer mere om vores tanker, idéer, forløb, produkter, medlems- og netværks muligheder senere……..

Tak for nu og du ønskes en rigtig god jul og et lykkebringende nytår! Vi ses i 2015 til et nyt og spændende år……

Husk du altid er velkommen til at kontakte mig ved at ringe på tlf.: 6013 2913 eller skriv til jane@unik-performance.dk og evt. byde på en kop kaffe. Så kan vi tale om, hvad du lige præcis står med af tanker, ønsker og behov når det handler om transfer og (strategisk) kompetenceudvikling, kurser og efteruddannelse.

Mange Transfer og jule hilsner

Jane
CEO, Unik Performance


Har du set vores forløb på 2 x 2 timers webinar til HR chefer/direktører, HR professionelle eller lignende der arbejder med strategisk kompetenceudvikling i virksomheder, organisationer eller kommuner.

Forløbet har et klart fokus på, hvad og hvordan virksomheder kan arbejde med strategisk kompetenceudvikling ud fra et samlet perspektiv. Emnerne er:

 • Udvikling af en kompetence strategi med fokus på Transfer – hvordan, hvorfor og med hvilket indhold
 • Hvordan designes kompetenceudviklingsforløb, hvori et kursus eller en (intern/ekstern) efteruddannelse indgår, herunder konkrete værktøjer
 • Udvikling af MUS med fokus på, hvad virksomheden skal fokusere på for at hjælpe lederen og medarbejderen, når de taler om kompetenceudvikling og (måske) aftaler kurser/efteruddannelsen
 • Og sidst, men også vigtigst STRUKTUR, SAMSPILLET OG SAMMENHÆNGEN mellem de 3 ovenstående

Datoerne for webinarene er den. 6. januar og torsdag den 15. januar 2015 – begge dage fra 9.00 – 11.00. Prisen er 795 kr. ex moms. Du kan få flere informationer her


Har du set vores Online Master Class der starter 7. januar 2015? Det er for dem der arbejder professionelt og på et højt niveau med kompetenceudvikling – det være sig designer, køber eller udbyder. Det er et intensivt forløb, som er designet til, ikke kun at starte processer omkring transfer, transferfremmende faktorer og transferaktiviteter, men også at implementere og forankre det lærte.Det starter den 16. september og du kan se mere om det her – er du en ildsjæl der vil gøre en forskel og ved at det der gøres i dag med kurser og efteruddannelse kan gøres meget bedre, er det måske et perfekt forløb for dig?


Kunne du bruge til coaching og sparring til:

 • Struktur og opsamling på nuværende tanker, aktiviteter og perspektiver på læring, transfer og effekt af kurser og efteruddannelse
 • Strategi for Learning og Development (Personalepolitik – kompetencestrategi)
 • Design og kvalitetssikring af interne og eksterne efteruddannelsesforløb
 • Udfordring, krav og forventninger til interne og eksterne leverandører samt bidragsydere, når der købes eksterne kurser og efteruddannelse
 • Bedre udnyttelse af uddannelsesbudgettet, herunder udvikling og implementering af procedure og læringsmiljø i organisationen der understøtter effekt og forankring
 • Coaching i transferprofil og øvrige transferaktiviteter før, under og efter undervisning
 • Værktøjer, koncepter og skabeloner til transferfremmende aktiviteter
 • Oplæg, workshop, seminarer og foredrag

Nu er der over 67.100 visninger på vores videoer på Youtube – det er mere end 24.000 flere end i april.

De seneste videoer vi har udgivet er:
Den geniale TRANSFERPROFIL,
De 3 varianter af transferprofilen og sidst men ikke mindst –
3 Transferfremmende aktiviteter inden undervisningens start.

december 21, 2014
@ Unik Performance 2020