Unik Performance

Design for transfer – læring og forankring!

Så blev der afholdt en fantastisk dag den 25. september med oplæg om effektmåling, 4 forskellige workshops, afsluttende med en større designopgave, som de mange engagerede deltagere kastede sig ud i med ildhu.

Oplægget til den workshop jeg afholdte var:

Der kan opnås 80 % større effekt af kurser og efteruddannelse, når international forskning i ”transfer” inddrages i den didaktiske planlægning.

For i fremtiden at undgå at smide millioner af uddannelseskroner ud ad vinduet må vi sætte nye standarder for læring og transfer. Og hvis ikke, så send dog i stedet medarbejderne på ferie – ”all inclusive”.

Men hvordan designes interne og eksterne lærings- og uddannelsesforløb der skaber reelle kompetencer og effekt? Og hvordan kan ny teknologi bidrage til lærings- og transferaktiviteter i skabelsen af de nye standarder?

Mine hovedpointer var:

 

IMG_4650– Vend det på hovedet og hold fokus på alt andet end selve undervisningen,- det er der potentialet på de 85% større læringsudbytte ligger

– Del altid kurser og uddannelse op i moduler. Brug transferperioderne imellem modulerne til læring- og transferfremmende aktiviteter

– Underviseren skal være lærings- og transferekspert! Med viden om og tage aktivt ansvar for læring- og transfer aktiviteter under hele forløbet

– Brug teknologien til både læring- og transferaktiviteter. Design blendede forløb og få det bedste ud af de 2 verdener (virtuelle og Face2Face). Få frigjort undervisningen og underviseren i dosering ved tavlen

Med fokus på opstarten af et kompetenceudviklingsforløb, så:

IMG_4593– Få udarbejdet en “transferprofil” – Se beskrivelsen af Transferprofilen her

– Uddan medarbejderen/deltageren og dennes leder i læring, transfer og effekt, så de får forudsætningerne for at involvere sig og tage ansvar – i Unik Performance kalder det en det ”Kompetence- og effektpakke”. Se beskrivelsen af effekt- og kompetence pakken for ledere her. Se beskrivelsen af effekt- og kompetencepakken for medarbejdere her.

Der er mange andre pointer omkring transfer,- men på en time var det et ambitiøst indhold, med fokus på designet i opstarten af et kompetenceudviklingsforløb.

Jeg har fået masser af inspiration og nye oplevelser med hjem og håber løbende at få mere,- også via Karin, Thomas og Jens der afholdte de andre 3 workshops. Det var godt at høre, at mange allerede arbejder med flere af de elementer og aktiviteter som transfer forskningen kan bidrage med.

[slideshow_deploy id=’1676′]

Det var en fornøjelse, at se de forskellige læringselementer på bordene i den store design opgave om eftermiddagen. Jeg hæftede mig også ved, at en af grupperne reflekterende sagde i afrapporteringen, at de havde brugt 60 % af deres tid i gruppen på undervisningsdelen,- en vane der er svær at slippe, selvom dagens hovedpointe var at det er det, der betyder mindst!

Jeg vil gerne sige tak til alle,- det var interessant at se videndelingen og erfaringsudvekslingerne på alle planer- men også at blive udfordret af gode spørgsmål og få feedback.

Nogle af de ting jeg vil arbejde videre med herfra er:

 

IMG_4606– Måske et nyt navn til “Transferprofilen” (det blev foreslået under frokosten – tak for det) og “Kompetence- og effektpakkerne” – idéer modtages gerne

– Tankerne og idéerne som jeg har fået med hjem på en masse rør fra workshoppen

– At fortælle, videndele og udvikle praktiske værktøjer om transfer og effekt. Både på Unik Performances medlemside, der går i luften den 1. november (Se beskrivelse af medlems siden her.) og i alle de nationale/internationale sammenhænge hvor der er interesse og behov

Henrik Holt Larsen, Professor på Handelshøjskolen sondre mellem læring og kompetence, hvor læring er proces og kompetence er et muligt resultat. Jeg vil tillade mig, at udvide og fremover gøre hvad jeg kan, for at italesætte: Læring+ Transfer er processer og forudsætning for Kompetence/resultatet.

Følg os på vores LinkedIn side:


0 responses on "Design for transfer – læring og forankring!"

Leave a Message

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

@ Unik Performance 2020