Unik Performance

For HR professionelle

Vi Faciliteterer Udviklingen af Kompetencer fra start til slut

Så galt står det til!

Når virksomheder sender chefer-, ledere eller medarbejdere på kursus eller efteruddannelse ender 85 % som et ringbind i reolen. Så hvis forventningen til investeringen i en uddannelsesaktiviteter (internt og eksternt) er, at der udvikles kompetencer, ændret adfærd og performance – viser forskningen er det er skudt helt ved siden af. Læring ja,- men nye kompetencer og performance – nej,- slet ikke!

I virkeligheden afhænger læringsudbyttet af, at der designes et kompetenceudviklingsforløb – der udover undervisningen – har før, under og efter aktiviteter der fremmer Transfer (se hvad det er her) – ellers sker der ingen udvikling af kompetencer og er uden effekt for deltagerens performance.

Faktisk viser forskningen, at der kan opnås op til 80% større effekt end i dag. Vi skal sammen skabe nye standarder for området.

Men i en travl hverdag, kan det være svært for den HR ansvarlige, deltageren og dennes leder at strukturere, styre og facilitere de processer og gennemføre de aktiviteter, der skal sikre det gode resultat og dermed et høj ROI (Return on Investment).

Samtidig viser erfaringen, at det slet ikke er nok, at tilrettelægge mindre initiativer – men at der skal være fokus på transfer, struktur samt sammenhæng mellem undervisningen og før, under og efter aktiviteter – for at opnå den ønskede individuel og organisatorisk effekt.

Hjælpen er nær – du skal bare bede om den!

Hvis du nemt og hurtigt vil i gang, så book en Kompetence Udviklings Mentor hos os, der hjælper den lærende og dennes leder sikkert og struktureret igennem hele processen. Forestil dig et scenarie hvor der er aftalt en uddannelsesaktivitet, hvorefter der typisk bookes en plads hos en udbyder. I samme moment booker du så en Kompetence Udviklings Mentor – derefter kan du trygt overlade ansvaret for resten til os.

Der er nogle obligatoriske transferfremmende aktiviteter som Kompetence Udviklings Mentoren gennemfører – og som også kan karakteriseres som “All-inclusive” – og de er:

 • En Transferprofil
 • Train the Learner
 • Train the Manager
 • Lærings- og Transferplan (Læringskontrakt) med fokus på kompetenceudvikling. Her indgås aftaler om mål, aktiviteter, opfølgning, logbog m.v., og der tales også om relevante krav der skal stilles til underviseren
 • Løbende evaluering og opfølgning med deltager og dennes leder
 • Afsluttende evaluering på effekten, med gode råd til den videre proces

Efter behov kan følgende supplerende aktiviteter inddrages:

 • Individuel coaching af deltageren, dennes leder og/eller den HR ansvarlige
 • Status på processen til den HR ansvarlige
 • Sparring til den HR ansvarlige om design, struktur og værktøjer til Strategisk Kompetenceudvikling, Kompetence strategi, MUS m.v.
 • Effektmåling på individuel og organisatorisk niveau
 • Andre aktiviteter ud fra behov

Lyder det omfattende og ressourcekrævende? Det er det slet ikke – alt forgår virtuelt, enkelt og nemt.

Husk på, at lige nu er der en stor chance (85%) for at pengene bliver smidt ud af vinduet på et kursus eller en efteruddannelse – penge og ressourcer der kan bruges meget bedre andre steder i organisationen.

Husk også på at investeringen i uddannelse kan ende direkte negativt. Hvis deltageren er engageret i sin egen udvikling og ikke får muligheder for at omsætte det lærte til sin hverdag – er der mange eksempler på at det ender med en umotiveret medarbejder og det kender vi alle prisen på!

Booke en Kompetence Udviklings Mentor nu – så tager vi ansvaret herfra – også for kommunikationen videre frem.

Vil du vide mere, så skriv din oplysninger til højre og så kontakter vi dig indenfor 24 timer. Har du hørt nok og vil booke en Kompetence Udviklings Mentor nu – så gå i webshoppen øverst på siden, så tager vi ansvaret – også for kommunikationen herfra.

@ Unik Performance 2020