Unik Performance

131 milliarder dollars blev i 2012 investeret i ”Work Place Training” – uden effekt! Det vælter rundt med tal – forbandelse eller en velsignelse?

Det lidt defuse tal på 131 milliarder dollars er det seneste tal jeg er stødt på i forhold til Transfer – og det er da en sjat penge!

Tallet kommer fra, en i øvrigt nem og overskuelig Infographic, som du kan se her. Den er så ny som fra 21. januar 2015 og det bliver spændende at se, hvor mange CEO’s der vil ændre deres fokus og begynde at stille andre krav til organisationen, som Stephen J. Gill er inde på?

Ja, så er det 1. nyhedsbrev fra Unik Performance og Unik Performance Academy da kommet flyvende i gang! Og det må man sige, at året også er – jubiii,- det går stærkt og lover godt for Transfer samt målrettet kompetenceudvikling rundt omkring i 2015!

Nå,- tilbage til tallene. Et emne som optager mange – og som både HR Professionelle og andre diskutere rundt omkring. Det er primært nøgletal for HRD, L&D og kompetenceudvikling vi interessere os for og vil forsøge at sætte lidt perspektiv på her.

Spørgsmålet er: Hvordan får vi relevante og brugbare HR nøgletal? Nøgletal som ville gøre det så meget nemmere, at træffe gode beslutninger, velovervejede prioriteringer og dokumentere HR’s indsatser.

For det første mener jeg, at dataindsamlingen til nøgletallene ikke skal belaste organisationen med 1000 vis af timer. Der findes faktisk mange tal fra forskningen som vi alle direkte kan bruge – nu…… – i dag…… – og uden videre overvejelse……..!

Men at implementere det kræver selvfølgelig en ny tankegang, innovation, andre handlinger og værktøjer fra vores side. Lad os dog for eksemplets skyld sige, at vi går i gang med det her. Så ville en evidensbaseret tilgang give de enkelte virksomheder og kursusudbydere langt større mulighed for at se, hvad der virker (og ikke virker) i lige netop deres organisation.  Lad mig give et eksempel……..

En virksomhed skal have 2 af sted på et projektstyringskursus. Hvis man så designer kompetenceudviklingsforløbet (med før, under og efteraktiviteter – selvfølgelig) og man i det ene forløb kobler sidemandsoplæring på som en Transferaktivitet. Det andet forløb kobler man coaching på, så er det jo virkelig interessant, at se hvad der virker bedst!

På bedste akademiker vis, skal jeg selvfølgelig ønske mig et 3. forløb (og mange gentagelser), hvor hverken sidemandsoplæring eller coaching kobles på – men det vil jo koste en medarbejders kompetenceudvikling og det ansvar vil jeg ikke påtage mig 🙂

Prezi1Men det stopper ikke her – der jo masser af muligheder for både kvantitative som kvalitative nøgletal. Muligheder som hver enkelt virksomhed kan tilpasse, så det giver mening for dem – og så i øvrigt passe med strategier, målsætninger og handlingsplaner. Et par andre eksempler på nøgletal kunne være:

 1. Hvordan hænger Kompetencestrategi, MUS og design af kompetenceudviklingsaktiviteter sammen og understøtte de hinanden og organisationens behov for Performance?
 2. I hvor høj grad oplever chefer, ledere og medarbejdere, at HR afdelingen giver dem konkrete og handlingsorienterede værktøjer til kompetenceudviklingsaktiviteter f.eks. via MUS. Kan de forstå dem og i hvor høj grad bruger de dem?
 3. I hvor høj grad designes konsekvent kompetenceudviklingsforløb med før, under og efteraktiviteter når kurset/efteruddannelsen har en væsentlig værdi for organisationen?
 4. Hvordan er fordelingen af virksomhedens samlede kompetenceudviklingsaktiviteter (formel/uformel, intern/ekstern osv.)? Herunder hvilke og i hvilket omfang gennemføres kompetenceudviklingsaktiviteter (per chef/leder/division/afdeling)?
 5. Hvor mange bliver der sendt afsted på eksterne kurser/efteruddannelse og af hvilke forskellige årsager?

office-worker-in-office-with-many-folders-100282642Et kendt fænomen indenfor læring, transfer og effekt for kurser/efteruddannelse er evaluering af kurser. Det er et begreb/Nøgletal (?) der er brugt mange ressourcer på igennem årene,- desværre (gud ved om jeg bliver halshugget her :-)). Jeg siger desværre, fordi jeg har svært ved at se, den fantastiske værdi der er kommet ud af alt det arbejde!

Samtidig har forskningen vist, at der er ingen korrelation (sammenhæng) mellem høj tilfredshed med kurset og så den efterfølgende Transfer og anvendelse af det lærte – så det er ikke her guldet ligger begravet.

Næhhhh,- lad os hellere målrettet bruge ressourcerne til at agere ud fra det vi ved fra forskningen og bruge ressourcerne på at skabe evidensbaseret viden, som nævnt ovenfor. Hvis der dog stadig er nogen hvor det ”spøger” med det der evaluering, så synes jeg, at der er god inspiration at finde i Kraiger’s model.

Puha,- jeg kunne godt blive ved, men må hellere stoppe selvom du måske kan fornemme, at jeg har en masse på hjertet her? Så meget, at jeg overvejer at udbyde et 2-3 timers Webinar her i foråret, hvor der også bliver mulighed for dialog og konkret arbejde med Nøgletal. Skriv til mig, hvis du er interesseret i at modtage en invitation direkte.

Det sidste jeg vil nævne i dette nyhedsbrev, er at jeg håber du vil kigge på Unik Performance nye skud på stammen – nemlig Unik Performance Academy.

Her vil jeg specielt fremhæve, at Transferprofilen er blevet udviklet videre og indeholder nu også en række online værktøjer, skabeloner og videoer, der skal hjælpe lederen og den lærende videre. De understøtter samtidig Transferprofilens anbefalinger, strukturen og designet i kompetenceudviklingsforløbet.

Jeg vil også tillade mig i høj grad, at anbefale dig, at se på ”Kompetence Udvikling Mentor”, der specielt er udviklet til at hjælpe den lærende og dennes leder sikkert og struktureret igennem hele kompetenceudviklingsprocessen.

Forestil dig et scenarie hvor der er aftalt en uddannelsesaktivitet, hvorefter der typisk bookes en plads hos en udbyder. I samme moment bookes så en Kompetence Udviklings Mentor – derefter kan du trygt overlade ansvaret for resten til os. Der er et ”Start-up-Fee” på 5.000 kr. ex moms, hvis du bestiller direkte via Unik Performance Academy. Men prisen vil blive aftalt fra gang til gang – alt efter opgaven omfang, så det skal du ikke lade dig afskrække af.

Husk du altid er velkommen til at kontakte mig ved at ringe på tlf.: 6013 2913 eller skriv til jane@unik-performance.dk og evt. byde på en kop kaffe. Så kan vi tale om, hvad du lige præcis står med af tanker, ønsker og behov når det handler om transfer og (strategisk) kompetenceudvikling, kurser og efteruddannelse.

Mange Transfer hilsner

Jane
CEO, Unik Performance og Unik Performance Academy


Vi hjælper blandt andet med:

 • Struktur og opsamling på nuværende tanker, aktiviteter og perspektiver på læring, transfer og effekt af kurser og efteruddannelse
 • Strategi for Learning og Development (Personalepolitik – kompetencestrategi)
 • Design og kvalitetssikring af interne og eksterne efteruddannelsesforløb
 • Udfordring, krav og forventninger til interne og eksterne leverandører samt bidragsydere, når der købes eksterne kurser og efteruddannelse
 • Bedre udnyttelse af uddannelsesbudgettet, herunder udvikling og implementering af procedure og læringsmiljø i organisationen der understøtter effekt og forankring
 • Coaching i transferprofil og øvrige transferaktiviteter før, under og efter undervisning
 • Værktøjer, koncepter og skabeloner til transferfremmende aktiviteter
 • Oplæg, workshop, seminarer og foredrag
februar 3, 2015
@ Unik Performance 2020