Unik Performance

 

Strategisk Kompetenceudvikling

Jeg hjælper virksomheder og HR professionelle til at udvikle en kompetencestrategi - hvad, hvorfor og hvordan herunder struktur, metoder og værktøjer til leder, talent og medarbejder udvikling. Fra jobprofiler til kompetence gabs og udvælgelse af kompetenceudviklings aktiviteter. 

Læs mere

 

Kompetence udviklingsforløb

Jeg hjælper Undervisere og virksomheder med at designe Læringsforløb og uddannelser fra A til Å, der skaber effekt, resultater og Performance. På organisations,- afdelings,- og individ niveau -korte som lange forløb - fra behov til evaluering. 

Læs mere

 

Kompetence udviklingsforløb

Jeg hjælper Undervisere og virksomheder med at designe Læringsforløb og uddannelser fra A til Å, der skaber effekt, resultater og Performance. På organisations,- afdelings,- og individ niveau -korte som lange forløb - fra behov til evaluering. 

Læs mere

Forløb og services

Hvorfor

I DK investeres milliarder af kroner hvert år på traditionelle kurser til chefer, ledere og medarbejdere. Men i 6 ud af 7 tilfælde, smides pengene direkte ud af vinduet. Samtidig effektiviseres organisationen og virksomheder siger farvel til medarbejdere. Bæredygtighed, digitalisering og FN verdensmål er globale temaer!

Det hænger ikke sammen og spørgsmålet er ikke om,- men hvornår CEO, CFO og resten af direktionen siger stop til spildet af ressourcerne!

Hvad gør vi

Hvis HR skal bidrage til forretningen, så skal pengene, metoderne og værktøjerne til kompetenceudvikling ændres radikalt - og den tranformation hjælper jeg med at gøre så let som muligt.

Fokus skal være på, at Kompetence strategi, struktur, metoder og værktøjer skal skabe en helt anden sammenhæng end det der gøres i dag. Jeg hjælper virksomheder, kommuner og udbydere af efteruddannelse fra A til Z til at nå helt nye mål og resultater. 

Hvordan

Jeg hjælper med at udforme strategier, koncepter, værktøjer og design af performanceskabende kompetenceudviklingsforløb. Med innovation og ændring af traditionelle metoder og tankegange, kan der kompetenceudvikles på en helt anden værdiskabende og bæredygtige måde til forretningen - og det har alle en stor interesse i.

Det giver nemlig helt anden tilgang, adfærd, performance og flow hos udbydere, organisationer, HR Professionelle, ledere og dem der skal kompetence udvikles.

@ Unik Performance 2020